Протоколи и заповед относно проведени конкурси ДОД

По-долу може да се запознаете с протоколите и заповедта след проведените конкурси за ДОД:

 

Народни и съвременни танци

Протокол от работата на комисията разгледала и оценила офертите за ДОД – Народни и съвременнни танци ТУК

Заповед – решение за ДОД – Народни и съвременнни танци ТУК

 

Подвижни игри с топка

Протокол от работата на комисията разгледала и оценила офертите за ДОД – Подвижни игри с топка ТУК

Заповед – решение за ДОД – Подвижни игри с топка ТУК