Необходими документи за постъпване в детската градина

Уважаеми родители,

Новоприетите деца постъпват в детската градина само след представяне на всички документи съгласно Наредба № 3/05.02.2007г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба № 26/18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, както следва:

  • Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от общопрактикуващия лекар или от друг лекар-специалист(представя се всяка учебна година);
  • Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
  • Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина и детска ясла;
  • Данни от общопрактикуващия лекар или от друг лекар, извършил съответната задължителна имунизация, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България; /в ЗДРАВНА КАРТА/
  • Медицинска бележка, че детето е клинично здраво и не е било в контакт със заразно болен, издадена от общопрактикуващия лекар на детето или от друг лекар-специалист не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина;
  • За деца от яслена възраст (р.2020г. и 2021г.) – изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето.

 

Важно! Всички необходими медицински документи, се представят на медицинската сестра най-малко един ден преди постъпване на детето!

Децата, които се прехвърлят от друга ясла или детско заведение и имат приключен здравен картон с приложени посочените по-горе изследвания, представят само нова здравно-профилактична карта, медицинска бележка и изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, ако не са посещавали повече от два месеца.

Постъпването на новоприетите деца се извършва по график, но не по-късно от 60 дни за яслени групи и 30 дни за градински групи, считано от 15-ти септември на съответната календарна година.

 

Милена Господинова

директор на ДГ21 „Ежко Бежко“