Конкурс по документи за ДОД – Подвижни игри с топка

Обява от ДГ №21 „Ежко Бежко“ за конкурс по документи за ДОД – Подвижни изгри с топка.

Повече за условията на конкурса – ТУК.